logo Mediarex

Dexoket

Lokalita: Česká republika

Klient: Berlin Chemie

Specifikace odvětví: Společnost Berlin Chemie je německou společností, která se zabývá léčivy na mezinárodním trhu. V porfoliu má mnoho významných léků, které nalezneme také na českém trhu. Patří mezi ně také například lék Dexoket, který se používá proti bolestem různého druhu.

Popis promotion: Mediarex připravil pro klienta Berlin Chemie kompletní komunikaci produktu Dexoket, která zahrnuje tvorbu klíčového vizuálu a následně návrh POS materiálů. Dále také adaptaci TVC do CZ včetně nové animace. Cílem je podpora nového léku na trhu.

Mediarex zajistil:

  • Grafické zpracování klíčového vizuálu.
  • Návrh a zpracování POS materiálů.
  • Adaptace televizního spotu do CZ, včetně tvorby nové animace ve spotu.

Top news